Spolupracujte na propagaci Vysočiny v audiovizuální tvorbě

Rada Kraje Vysočina schválila mimořádný příspěvek ve výši 1 000 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na podporu akce pdf"Propagace Vysočiny v audiovizuální tvorbě". Za tímto pojmem se skrývá snaha o podpoření tvorby audiovizuálních děl v Kraji Vysočina. Pokud byste měli zájem o tvorbu filmů nebo jiných audiovizuálních projektů, můžete využít jednoduchý postup.

Stačí se obrátit na filmovou kancelář, která vám ráda poskytne informace a odpoví na vaše dotazy. Poté, co máte nápad na audiovizuální dílo, předložíte filmové kanceláři popis díla a další potřebné dokumenty. Komise zhodnotí váš nápad a rozhodne o spolupráci. Pokud komise souhlasí, uzavře se smlouva o spolupráci, kde budou stanoveny veškeré podmínky. Poté už můžete začít s natáčením svého díla.


Filmová kancelář je tu pro vás, aby vám asistovala. Neváhejte se tedy na filmovou kancelář obrátit.

Těšíme se na všechny spolupráce! 

 

Bez názvu